Apart Invest investeert mee met o.a. EarthY in het Eemklooster. Één van de mooiste plekken in Nederland. Het gebouw werd gekocht van Amvest met als doel optimalisering van het kloostergebouw enerzijds en anderzijds om er een van de mooiste woonplekken van Nederland te creëren. De voorbereidingen hiertoe lopen voorspoedig. Apart Invest hoopt hier t.z.t. ook haar Verenigd Wonen concept te kunnen uitrollen.

AM heeft als een van de grootste ontwikkelaars van Nederland de ambitie uitgesproken om eigen (vastgoed)fondsen te gaan opzetten. De motivatie daarachter is breed; enerzijds om zodoende zelf mee te profiteren met de waarde groei in nieuwe gebiedsontwikkelingen en projecten, anderzijds omdat ze dan met eigen bezit in de wijk kunnen blijven. Op die manier wordt de maatschappelijke impact van AM groter en voldoen ze aan de wensen en ambities van gemeentes bij grootschalige tenders. Apart Invest hielp AM met het opzetten van deze nieuwe activiteit, zowel qua concept alsmede qua structurering en financiering.

Uw nieuwe ontwikkel partner: Verenigd Wonen
Onze belangrijkste drijfveer is het voorkomen van “eenzaamheid”.
Wij ontwikkelen en beheren woonproducten die mensen bindt. En daar is meer voor nodig dan alleen leeftijd-gerelateerde of seniorenwoningen te maken. Een passie verbindt mensen en dat is waar Verenigd Wonen op bouwt.

Lees meer op onze website.

Dimf sloot zich kort na de oprichting aan bij Meijer Realty Partners, een nieuw opgericht bedrijf door de familie Meijer. In 2015 leidde zij met succes de overname van ASR Vastgoed Ontwikkeling. Dit bedrijf werd omgedoopt tot MRP Development en feitelijk was dit het begin van een onstuimige groei van het bedrijf. Na ASR volgde nog diverse grote acquisities en sinds kort mag het bedrijf zich de grootste commerciële ontwikkelaar van Nederland noemen. Dimf is tot eind 2019 als Chief Investment Officer onderdeel van de directie geweest. Vanaf 1 januari 2020 is zij onderdeel van de Advisory Board bij het bedrijf.

In 2014 richtte Dimf Ghijsels samen met Annexum Buy2Let Nederland (B2L) op. Aanleiding was de crisis op de woningmarkt waarbij veel kopersgroepen nauwelijks meer actief waren. Op initiatief van Ghijsels en geïnspireerd door de structuur van de woningmarkten elders in Europa, boorde zij samen met Annexum een nieuwe kopers-groep aan; de particuliere belegger die, mede op basis van de veranderende pensioenmarkt alsmede de lage rente, veel interesse bleken te hebben voor een eigen verhuur appartement. Het beheer en de exploitatie werd in gezamenlijkheid en vanuit B2L gemanaged. Terugkijkend is het een understatement dat deze markt inderdaad vanaf dat moment geëxplodeerd is.